Hallinto

SILJA ELONEN

Toiminnanjohtaja

silja.elonen@johanneksenklinikka.fi

040 5860479

JUKKA HEINIJOKI

Johtava lääkäri

jukka.heinijoki@johanneksenklinikka.fi

0400 666676

HANNA PELTONIEMI

Johtava hoitaja, Tietosuoja- ja laatuvastaava

hanna.peltoniemi@johanneksenklinikka.fi

040 665 25 84

ANNE SIPOLAINEN

Myynti ja markkinointi

anne.sipolainen@johanneksenklinikka.fi

040 7274109

ANNA MARKKULA

Taloushallinto, laskutus ja vastaanotto

anna.markkula@johanneksenklinikka.fi

020 707000

MINNA ROMPPAINEN

Potilasasiamies
potilasasiamies@johanneksenklinikka.fi

Potilasasiamiehen tehtävänä on:

  • neuvoa potilaita potilaan asemaan ja oikeuksiin liityvissä asioissa
  • avustaa potilasta muistutusten ja potilasvahinkoilmoitusten tekemisessä sekä mahdollisten kurinpito- ja oikeustoimien vireille panemisessa
  • tiedottaa potilaan oikeuksista
  • toimia muutenkin potilaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi