Työterveys

Työterveyshuolto kuuluu kaikille työssä käyville, myös yrittäjälle itselleen.

Työterveyttä yhteistyössä yritysten kanssa

Työterveyshuolto kuuluu kaikille työssä käyville, myös yrittäjälle itselleen. Lakisääteinen ehkäisevä työterveyshuolto täytyy järjestää, jos yrityksessä on työntekijöitä. Sairaanhoitopalvelujen järjestäminen on vapaaehtoista. Yrittäjälle itselleen työterveyshuolto ei ole pakollinen, mutta se on mahdollisuus edistää oman työn terveellisyyttä ja työkykyä.

Työterveyshuollon sisällön ja laajuuden lähtökohtana ovat aina asiakasyrityksen tarpeet. Parhaisiin tuloksiin päästään työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyöllä.

Työterveyspalvelut

Johanneksen Klinikka tuottaa ehkäiseviä työterveyspalveluja ja työterveyspainotteisen sairaanhoidon palveluja. Suunnittelemme yrityksenne tarpeita vastaavan työterveystoiminnan sekä seuraamme ja kehitämme sitä kanssanne.

Työterveyspalvelujamme toteuttaa moniammatillinen tiimi, johon kuuluvat työterveyshoitaja, työterveyslääkäri, työfysioterapeutti ja työterveyspsykologi. Myös erikoislääkärikonsultaatiot ja muiden työterveyshuollon asiantuntijoiden palvelut järjestyvät kauttamme. Toimintaamme ohjaa hyvä työterveyshuoltokäytäntö (Työterveyshuoltolaki 1383/2001 ja Valtioneuvoston asetus 708/2013).

Arvojamme ovat huomaavainen, asiakaslähtöinen ja ammattitaitoinen palvelu. Käytettävissänne ovat myös lääkäriasemamme muut terveyspalvelut.

TYÖPAIKKAHAMMASHUOLTO TUO KAIKILLE LISÄARVOA

Työpaikkahammashuolto on työntekijälle merkittävä lisä työsuhde-etuihin.

Hyvin hoidettu suun terveys on tärkeä osa ihmisen hyvinvointia. Se on keskeinen osa ihmisen yleistä terveyttä ja näin vähentää myös työstä poissaoloja.

Työntekijälle työpaikkahammashuolto on veroton henkilöstöetu.

Työnantaja voi vähentää verotuksessa järjestämänsä hammashuollon tavanomaiset ja kohtuulliset kulut. Yksinyrittäjä on myös oikeutettu saamaan täysimääräisen verovähennysoikeuden. Tätä etua ei vähennetä henkilöstöverotuksessa.

care-chair-dental-305564

Työpaikkahammashuollon järjestämiseksi tarvitaan sopimus palveluntuottajan kanssa.

  • Sopimuksen edellytyksenä on, että yritys (yrittäjä ) on tehnyt kirjallisen päätöksen hammashuoltopalvelujen järjestämisestä työntekijöilleen. Päätös kirjataan esim. yrityksen hallituksen pöytäkirjaan.
  • Päätöksestä tulee ilmetä, kuinka paljon työnantaja korvaa henkilöstölleen hammashuollon palveluja. Verovapauden edellytyksenä on, että palvelut ovat tavanomaisia ja kohtuullisia sekä samanlaisina koko henkilökunnan käytettävissä. Järjestelyt voivat kuitenkin olla erilaisia esim. toimihenkilöiden ja työntekijöiden osalta tai edun käyttämisen edellytyksenä voi olla määrätty vähimmäistyössäoloaika.
  • Hammashuoltosopimuksen solmiminen edellyttää myös, että yrityksellä on voimassa oleva työterveyshuoltosopimus ja työterveyshuollon toimintasuunnitelma, josta ilmenee, että hammaslääkäripalvelut sisältyvät työnantajan järjestämiin terveydenhuoltopalveluihin.
  • Edun verovapauteen ei vaikuta se, laskuttaako hammaslääkäri suoraan työnantajaa vai maksaako työntekijä laskun itse ja perii kulut työnantajalta.

  Korvattavat toimenpiteet sovitaan sopimuksessa yksityiskohtaisesti.

  • Yritys voi määritellä euromääräisen ja toimenpidekohtaisen rajauksen, esim. yksilöllisin välein toteutettava hammaslääkärin tutkimus, paikkaushoito, ehkäisevä hoito, iensairauksien hoito sekä laboratorio- ja röntgentutkimukset.
  • Potilaalle annetaan hammaslääkärin selvitys hoidosta toimitettavaksi työnantajalle.

AJANVARAUS

Ajanvarauksen voit tehdä puhelimitse tai nettiajanvarauksella

Huomioithan, että kaikki aikamme eivät ole varattavissa nettiajanvarauksen kautta.

Jos et löydä sopivaa aikaa, tai tarvitset peruskäyntiä pidemmän ajan,
ota ystävällisesti yhteys puhelinajanvaraukseen 020-707000.

Toimenpideajan ja kaksoisajan voitte tilata ajanvarauksen kautta.

Voitte perua ajanvarauksen puhelimitse tai paikan päällä.