Yleis- ja erikoislääkärit

Korva-, nenä ja kurkkutaudit

JUKKA HEINIJOKI

Korva-, nenä- ja kurkkutautien erikoislääkäri

20min. 102,70€
30min. 129,20€
(erikoislääkäri)
20min. 63,70€
30min. 76,70€
(yleislääkäri)
omavastuuosuus Kela-korvauksen ja toimistomaksun jälkeen.

En uusi toisen lääkärin tekemiä opioidi- enkä PKV (pääasiassa keskushermostoon vaikuttavia)-lääkereseptejä.

Tutkinto:

 • 1983 KNK erikoislääkäri
 • 1978 lääketieteen lisensiaatti

Esittely:

Vastaanotolleni voi hakeutua kaikissa korva,- nenä ja kurkkutauteihin liittyvissä ongelmissa tai toimenpiteissä.
Erityisosaamistani on musiikkilääketiede sekä siedätyshoidot. Teen myös kaulan ja sylkirauhasten ultraäänitutkimuksia.

Kiinnostuksen kohteet:

 • Allergioiden diagnostiikka ja hoito
 • Siedätyshoito
 • Infektiosairaudet
 • Korva, nenä ja kurkku
 • Korvien putkitus puudutuksessa
 • Muusikoiden kuulo- ja kurkkuongelmat
 • Korvaperäinen huimaus
 • Korvatulehdus

Kielitaito:
suomi, ruotsi, englanti, ranska, saksa

MATTI PENTTILÄ

Korva- nenä- ja kurkkutautien erikoislääkäri
20min. 105€

Ihotautien erikoislääkäri

TIINA AHTI

Lääketieteen tohtori, ihotautien ja allergologian erikoislääkäri
20 min. 92,20 € 
30 min. 109,20€
omavastuuosuus Kela-korvauksen ja toimistomaksun jälkeen

Tutkinto:

 • 2016 ihotautien ja allergian erikoislääkäri
 • 2010 lääketieteen tohtori
 • 2004 lääketieteen lisensiaatti

Kiinnostuksen kohteet:

 • Ihosairaudet
 • Säärihaavat
 • Sukupuolitaudit

Kielitaito:
suomi, englanti

Geriatria

JUHA KARHU

Geriatrian erikoislääkäri
30 min. 104,20 €
45 min. 139,70 €
60min. 153,7 €
omavastuuosuus Kela-korvauksen ja toimistomaksun jälkeen

Tutkinto:

 • Geriatrian erikoislääkäri
 • Lääketieteen lisensiaatti

Esittely:

Olen erikoistunut iäkkäämpien kokonaisvaltaiseen hoitoon. Monilääkitys, useat päällekkäiset sairaudet, toimintakyvyn hiipuminen ja muistihäiriöt ovat tyyppillisiä kohtaamiani ongelmia. Muistivaivat ovat erityisesti mielenkiinnon kohteeni. Autan mielelläni myös elämän loppuvaiheen ongelmissa, kuten kivun ja kärsimyksen lievityksessä.

Kiinnostuksen kohteet:

 • Muistisairauksien selvittely
 • Lääkityksen kokonaisarvio

Kielitaito:

suomi, englanti

MAURI JUSSILA

Geriatrian, sisätautien ja yleislääketieteen erikoislääkäri, työterveyslääkäri, yleislääkäri
20 min. 87,20 €
30 min. 114,20 €
(erikoislääkäri)
20 min. 63,70 €
30 min. 76,70€
(yleislääkäri)
omavastuuosuus Kela-korvauksen ja toimistomaksun jälkeen

En uusi toisen lääkärin tekemiä opioidi- enkä PKV (pääasiassa keskushermostoon vaikuttavia)-lääkereseptejä.

Tutkinto:

 • Yleislääketiede
 • Geriatrian ja sisätautien erikoislääkäri
 • Työterveyshuollon pätevyys

Esittely:

Työkokemus yleislääketieteen, geriatrian ja sisätautien sekä työterveyshuollon aloilta Pirkanmaan sairaaloissa ja terveyskeskuksissa.
Tällä hetkellä osapäivätoimisena vt. ylilääkärinä Hatanpään puistosairaalassa.
Vastaanotto Johanneksen Klinikalla Tampereella, Kangasalla, Ylöjärvellä ja Ikaalisissa.
Harrastukset ovat metsästys, yhdistystoiminta ja kunnallispolitiikka.

Kiinnostuksen kohteet:

 • Ikäihmisten hoito
 • Yleislääkärinä toimiminen
 • Työterveyshuolto

Kielitaito:

suomi, ruotsi, englanti, saksa, vähäisessä määrin espanja

Yleislääketieteen erikoislääkäri

ANNELI FÄLT

Yleislääketieteen erikoislääkäri, yleislääkäri
20 min. 63,70€
30 min. 76,70€
omavastuuosuus Kela-korvauksen ja toimistomaksun jälkeen

En uusi toisen lääkärin tekemiä opioidi- enkä PKV (pääasiassa keskushermostoon vaikuttavia)-lääkereseptejä.

Tutkinto:

 • 1990 yleislääketieteen erikoislääkäri
 • 1980 lääketieteen lisensiaatti

Esittely:

Olen toiminut monipuolisessa terveyskeskuslääkärin työssä 20 v ajan. Yliopistolla olin opetustyössä 8 v ajan yleislääketieteen apulaisopettajana. Sairaalan osastonlääkärinä olen työskennellyt yleislääketieteen ja geriatrian osastoilla sekä palliatiivista hoitoa saavien potilaiden parissa.

Erikoisala ja erikoispätevyys:

 • Yleislääketieteen erikoislääkärinä toimiminen eri tehtävissä potilaiden hoidossa
 • Palliatiivisen lääketieteen erityispätevyys vuonna 2018

Kielitaito:

suomi, ruotsi, englanti, saksa

Yleiskirurgi

KARI RASKU

Yleiskirurgian erikoislääkäri
20 min. 100,20 €
omavastuuosuus Kela-korvauksen ja toimistomaksun jälkeen

En uusi toisen lääkärin tekemiä opioidi- enkä PKV (pääasiassa keskushermostoon vaikuttavia)-lääkereseptejä.

Gynekologia

LEENA LARVA

Naistentautien erikoislääkäri
30 min. 114,20 €
45 min. 139,7 €
omavastuuosuus Kela-korvauksen ja toimistomaksun jälkeen

Tutkinto: 

 •  lääketieteen lisensiaatti
 •  naistentautien erikoislääkäri

Kiinnostuksen kohteet:   

 • Ikääntyminen
 • Vaihdevuodet
 • Lantionalueen kiputilat

Kielitaito:
suomi, ruotsi, englanti, venäjä

PIRITTA HYNNINEN

Synnytysten ja naistentautien erikoislääkäri
20 min. 99,20 €
30 min. 112,20 €
omavastuuosuus Kela-korvauksen ja toimistomaksun jälkeen

Tutkinto: 

 • 1996 lääketieteen lisensiaatti
 • 2004 synnytysten ja naistentautien erikoislääkäri
 • 2014 lääketieteen tohtori

Kiinnostuksen kohteet:   

 • Endometrioosin lääke- ja leikkaushoidot
 • Vaihdevuodet
 • Ehkäisy
 • Vuotohäiriöt
 • Laskeumat
 • Virtsankarkailu
 • Alkuraskaus
 • Papa-muutokset
 • Myoomien hoidot
 • Kierukan asetukset

Kielitaito:
suomi, ruotsi, englanti

Sisätaudit

JORMA VIITANEN

Dosentti, Yleislääketieteen- ja sisätautien erikoislääkäri, Reumatologi
30 min. 126,20 €
45 min. 141,70 €
omavastuuosuus Kela-korvauksen ja toimistomaksun jälkeen

Tutkinto:

 • Yleislääketieteen erikoislääkäri
 • Sisätautien erikoislääkäri
 • Reumatautien erikoislääkäri
 • Kuntoutuksen erityispätevyys

TAPANI SALONEN

Sisätautien ja nefrologian erikoislääkäri
30 min. 122,70 €
45min. 169,70€
omavastuuosuus Kela-korvauksen ja toimistomaksun jälkeen

Tutkinto:

 • 1992 lääketieteen lisensiaatti
 • 1998 erikoislääkäri
 • 2016 lääketieteen tohtori

Esittely:

Olen sisätautien ja nefrologian (munuaistautien) erikoislääkäri. Sisätautilääkärin työssä on mielestäni tärkeää hoitaa potilasta kokonaisuutena. Sen vuoksi vastaanottokäyntiin tulee sisältyä huolellinen haastattelu ja tutkiminen, aiempien sairauksien selvittäminen ja lääkityksen kokonaisarvio. Näiden avulla voidaan määrittää tarvittavat jatkotutkimukset ja antaa oikea hoito. Myös hyvät vuorovaikutustaidot ovat välttämättömiä; potilaalla on oikeus kuulla sairaudestaan ja sen hoidosta ymmärrettävällä kielellä.

Toimin myös Johanneksen Klinikan diabeteslääkärinä.

Kiinnostuksen kohteet:

 • Kohonnut verenpaine
 • Diabetes
 • Munuaissairaudet
 • Lääkityksen ja kokonaistilanteen arvio

Kielitaito:
suomi, ruotsi, englanti

JYRKI TAURIO

Sisätautien erikoislääkäri
30 min. 122,70 €
60 min. 153,70 €
omavastuuosuus Kela-korvauksen ja toimistomaksun jälkeen

Kiinnostuksen kohteet:  

 • Verenpaine
 • Sydäntaudit
 • Kolesterolin hoito

Kielitaito:
suomi, ruotsi, englanti

Ortopedia

TERO JÄRVINEN

Professori, ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri
20 min. 112,20 €
30 min. 139,20 €
omavastuuosuus Kela-korvauksen ja toimistomaksun jälkeen

Etävastaanotto 33,50 €

Erikoisala ja erikoispätevyys:

 • Urheiluvammat
 • Nilkka-, polvi- ja lonkkavammat
 • Jänne- sekä rasitusvammat

Kielitaito:
suomi, englanti

JYRI LEPISTÖ

Ortopedia, traumatologian ja kirurgian erikoislääkäri, tekonivelkirurgian asiantuntijalääkäri
30 min. 130,20 €
45 min. 188,70 €
 
omavastuuosuus Kela-korvauksen ja toimistomaksun jälkeen

Tutkinto:

 • Lääketieteen tohtori
 • Ortopedi
 • Kirurgian
 • Traumatologian ja ortopedian erikoislääkäri
 • Tekonivelkirurgian asiantuntijalääkäri

Esittely:

Olen tuki-ja liikuntaelinvaivojen kirurgi ja erikoislääkäri eli ortopedi ja lisäksi tekonivelkirurgian asiantuntijalääkäri. Olen toiminut pitkään nivelvaivoja hoitavissa sairaaloissa, joista merkittävimmät ovat Invalidisäätiön Sairaala ORTON Helsingissä ja Tekonivelsairaala COXA Tampereella. Olen todennut, että potilaan yksilöllinen kokonaisvaltainen hoito on hoidon tavoitteen kannalta keskeisintä. Kokonaisvaltaiseen hoitoon tulee sisältyä yksilöllisten lähtökohtien ja tavoitteen huomioon ottaminen sekä saman lääkärin alusta loppuun toteuttama hoito. Nämä parhaiten takaavat hoidossa vaikutuksen, jota potilaat etsivät.

Tutkimustulosten kuulemista varten (mm. magneetti ja röntgen) pyydän varaamaan vastaanottoajan, jotta voimme käydä yhdessä tuloksia lävitse ja tehdä niiden pohjalta jatkosuunnitelmaa.

Kiinnostuksen kohteet:

 • Nivelvaivat
 • Traumojen jälkitilat
 • Tekonivelet
 • Tähystyskirurgia

Kielitaito:
suomi, englanti, ruotsi

Psykiatria

ANJA SALMI

Egofunktio Oy
Psykiatrian erikoislääkäri