Muut asiantuntijat

Sairaanhoito

JAANA KUKKO

Sairaanhoitaja, päihde- ja mielenterveyshoitaja, neuropsykiatrinen valmentaja

NINA KORTE

Sairaanhoitaja (AMK)

Diabetes

MINNA GEIGER

Sairaanhoitaja, diabeteshoitaja
30 min. 36 €
60 min. 72 €

Jalkahoito

MERJA SALMINEN

Jalkahoitaja, lähihoitaja
jalkahoito 45 min. 55 €
känsänpoisto 20 min. 25 €
kynsienhoito 30 min. 25 €
kotikäynti 65 €

Kangasala teen vain kotikäyntejä.

Tutkinto:

 • 2015 jalkojenhoidon oa
 • 2007 lähihoitaja

Esittely:

Jalkahoitajan toimenkuvaa ovat mm.

 • Jalkojen kunnon tutkiminen
 • Känsien ja kovettumien poisto
 • Pykimien hoito
 • Kynsien leikkaus ja ohennus
 • Sisäänkasvaneiden kynsien hoito
 • Suojat ja kevennykset
 • Omahoidon ohjaus
 • Diabeetikon jalkojenhoito

Teen myös kotikäyntejä. Ajanvaraus kotikäynnille numerosta 045-6152861.

Kiinnostuksen kohteet:

 • Ikäihmisten jalkojenhoito
 • Diabetes- ja reumajalat
 • Iho- ja kynsiongelmat, mm. känsät, torakynnet, sienikynnet

 

Psykoterapia

KIRSTI REINI-LESKINEN

Psykoterapeutti (VET), psykiatrinen sairaanhoitaja
45 min. 80 €
60 min. 105 €
pariterapia 90 min. 160 €

 

Erikoisala ja erikoispätevyys:

 • Psykiatrian erikoissairaanhoitaja
 • Psykoterapeutti VET (Kela)
 • Pariterapeutti ET (Kela)
 • Työnohjaaja (STOry)

Esittely:

Psykodynaamisessa lyhytterapiassa autan asiakastani fokusoimaan ja käsittelemään traumaattista tapahtumaa aktiivisessa vuorovaikutuksessa. Tarkoitus on lisätä ristiriitojen ymmärrystä asiakkaan omassa elämänhistoriallisessa kertomuksessa ja auttaa häntä löytämään traumaattisten tapahtumien merkitys. Vaikka reaalinen tapahtuma ei katoa, se voi muuttua sisäisesti, kun sen on tunnetasolla käsitellyt. Näin toimintakyky paranee, psyykkinen terveys kohentuu, oireet (esimerkiksi masennus, ahdistus, paniikki- ja pakko-oireet) helpottuvat ja elämänlaatu paranee. Hoitosuunnitelma tehdään yhdessä ensimmäisellä tapaamisella.

Kiinnostuksen kohteet:

 • lyhytpsykoterapiat (myös Kelan tukemat)
 • trauma- ja kriisiterapiat (myös ikääntyneille)
 • seksuaalisen hyväksikäytön uhrien hoito
 • pariterapiat (myös Kelan tukemat)
 • psykoterapeuttiset konsultaatiot ja työnohjaukset

Kielitaito:

Suomi, englanti

OLLI-PEKKA MÄKINEN

Psykoterapeutti (ET), TM
45 min. 80 €
60 min. 105 €
pariterapia 90 min. 160 €

Erikoisala ja erikoispätevyys:

 • Psykoterapeutti (Kela -pätevyys)
 • Traumaterapeutti, EMDR -terapeutti
 • Pariterapeutti
 • Työnohjaaja

Esittely:

Työskentelyni lähtökohta on jokaisen omaa kokemusta kunnioittava kokonaisvaltainen näkemys ihmisestä. Työskentelytapani on vuorovaikutuksellinen, joustava ja ongelman kannalta tarkoituksenmukaisia menetelmiä hyödyntävä. Asiakkaan kysymyksiä lähestyn traumaterapeuttisesta ja psykodynaamisesta näkökulmasta.

Ensimmäisellä tapaamiskerralla kartoitetaan asiakkaan tilanne ja kysymykset, jonka jälkeen sovitaan parhaiten auttavasta jatkotyöskentelystä.

Kiinnostuksen kohteet:

 • Psykoterapeuttiset konsultaatiot
 • Traumapsykoterapia, EMDR -terapia
 • Lyhyt psykoterapia
 • Pariterapia

Psykologi

HELENA NUUTINEN

Psykologi
60 min. 88 €
90 min. 123 €

MARJO TOSSAVAINEN

Psykologi, FT

Tutkinto:

 • 2013 kognitiivinen psykoterapeutti
 • 1999 filosofian tohtori
 • 1998 seksuaaliterapeutti
 • 1998 perheterapeutti
 • 1991 perheneuvolan erikoistumiskoulutus
 • 1990 psykologian maisteri

Tällä hetkellä ei vastaanottoa Tampereella eikä Kangasalla

Pari-, perhe- ja seksuaaliterapia

HEIDI ALATALJA

Psykoterapeutti, pari- ja perheterapeutti, seksuaaliterapeutti (NACS)
45 min. 70 €
60 min. 85 €
90 min. 110 €

Tutkinnot:

 • TM
 • Psykoterapeutti (Valvira)
 • pari- ja perheterapia (Kela-pätevyys)
 • seksuaaliterapia (NACS)

Esittely:

Psykoterapia on menetelmä ja mahdollisuus eheyttää itseä, tulla sinuiksi oman menneisyytensä ja nykyisyytensä kanssa sekä luoda toimivampia ihmissuhteita puolisoon ja muihin läheisiin.

Pari- ja perhepsykoterapiassa tutkitaan puolisoiden ja perheenjäsenten välistä dynamiikkaa. Seksuaaliterapiassa työstetään yksin tai kumppanin kanssa seksuaalisuuden kysymyksiä, mm. haluttomuutta, toiminnallisia häiriöitä, riippuvuuksia, traumaattisia kokemuksia, seksuaali-identiteettiä ja poikkeavuuksia.

Psykoterapeuttisen työskentelyni viitekehyksenä on ihmistä kokonaisvaltaisena persoonana kunnioittava psykodynaaminen ja tunnekeskeinen lähestymistapa. Aluksi kartoitan yhdessä asiakkaiden kanssa heidän tilannettaan, pulmiaan, voimavarojaan ja tavoitteitaan, minkä jälkeen sovimme jatkotyöskentelystä.

Kiinnostuksen kohteet:

 • Traumaterapia
 • Psykodynaaminen lyhytterapia

Seksuaalineuvoja, yksilö- ja paricoach, tiimi- ja ryhmävalmentaja, työhyvinvointivalmentaja

ANNA HILTUNEN

Seksuaalineuvoja, yksilö- ja paricoach (LCA), sairaanhoitaja (Valvira), tiimi- ja ryhmävalmentaja (LCA) sekä työhyvinvointivalmentaja (LCA)
60 min. 70-120 €
90min. 95-120€
90min. ajat tulee varata vastaanoton kautta, numerosta 020 70 7000

Tutkinnot:

 • sairaanhoitaja (Valvira)
 • yksilö- ja paricoach (LCA)
 • seksuaalineuvoja (Tamk)
 • tiimi- ja ryhmävalmentaja (LCA)
 • työhyvinvointivalmentaja (LCA)

Esittely:

”Coaching on ajatuksia herättävä ja luova yhteistyösuhde, jonka tavoitteena on inspiroida asiakasta hyödyntämään kokonaisvaltaisesti henkilökohtainen ja ammatillinen potentiaalinsa.”

Coach haastaa valmennettavaa tavoitteiden puuttumisen tilasta tavoitteelliseen asenteeseen, ongelmakeskeisyydestä ratkaisukeskeisyyteen, puutteisiin keskittymisen sijasta voimavarakeskeisyyteen, heikkouksien korostamisesta vahvuuksien painottamiseen, vastuuttomuudesta vastuunottoon ja muuttumattomuudesta kasvun tielle.

Valmennus sopii sinulle, joka haluat kehittyä ja ottaa vastuuta elämästäsi, oppia tuntemaan itsesi paremmin ja päästä elämässäsi eteenpäin. Kaikki ihmiset eivät tarvitse valmennusta, ja jotkut eivät ainakaan tiedosta tarvitsevansa. Oman elämän pohtiminen ammattilaisen kanssa on itsensä arvostamista, joka varmasti hyödyttää jokaista, sinuakin.

Coaching-prosesseja voi hyödyntää myös itsensä kehittämisessä, kasvatuksessa, asiakaspalvelussa, myyntityössä, johtamisessa sekä työyhteisöjen kehittämisessä. Valmennukseen voi tulla joko yksin tai kumppanin kanssa.

Seksuaalineuvojan vastaanotolle kannattaa tulla silloin, kun sinulla jokin seksuaalisuuteen tai sukupuolisuuteen liittyvä kysymys tai ongelma. Seksuaalineuvonta on luottamuksellista ja yksilöllistä seksuaaliongelmien- ja haasteiden kohtaamista. Seksuaalineuvonta on tiedon antamista ja ohjausta seksuaalisuuteen liittyvissä asioissa ja kysymyksissä. Tällaisia ovat esimerkiksi haluttomuutta, toiminnallisia häiriöitä, riippuvuuksia, seksuaali-identiteettiä ja poikkeavuuksia koskevat asiat sekä parisuhteessa olevat haasteet seksuaalisuuden saralla.

Voit tulla joko yksin tai kumppanin kanssa. Seksuaalineuvonta voi olla joko ongelmien ja haasteiden ratkaisemista tai ennaltaehkäisyä.

“SEKSI ON SITÄ MITÄ TEEMME JA SEKSUAALISUUS SITÄ MITÄ OLEMME”

Niin valmennuksessa kuin seksuaalineuvonnassa kartoitan ensimmäisellä kerralla asiakkaan tilannetta, haasteita, voimavaroja ja tavoitetta, minkä jälkeen teemme yhteistyön jatkotoimintasuunnitelman.

Työskentelyni on kokonaisvaltaisesti sinua ja tunteitasi kunnioittavaa ikään, sukupuolisuuteen, uskontoon tai kulttuurieroihin katsomatta.

Niin valmennuksen kuin seksuaalineuvonnan aikana terapeutti ja asiakas eivät kosketa toisiaan, vastaanotolla ei harrasteta seksiä.

Olen luotettava kanssakulkija, joka kanssa pääset etsimään ongelmille tai haasteille yhdessä ratkaisuja ilman ennakkoluuloja.

Kielitaito:

suomi,englanti

VARAA AIKA

Fysioterapia

SEPPO APPELQVIST

Fysioterapeutti, lymfaterapeutti
30 min. 52 €
45 min. 62 €
60 min. 72 €
Lymfaterapia 60 min. 72 €

Tutkinto:

 • Lymfaterapeutti, Suomen Lymfahoito ry
 • Fysioterapeutti, AMK
 • Urheiluhieroja, Kuortaneen Urheiluopisto

Esittely:

Olen työskennellyt fysioterapeuttina vuodesta 2002. Suurin osa potilaistani on työikäisiä, joilla on erityyppisiä tuki- ja liikuntaelimistön ongelmia. Fysioterapiassa pyrin selvittämään ongelmien aiheuttajan ja puuttumaan siihen mm. asiakkaalle ohjattavien harjoitteiden kautta. Liikkeen hallinnan arvioinnissa käytän mm. Kinetic Control konseptia. Urheiluhierojan taustan omaavavana käytän mielelläni myös pehmytkudoskäsittelyä, joka voi sisältää hieronnan lisäksi liikkeeseen yhdistettyä käsittelyä, “faskiaraudoilla” suoritettavaa hierontaa ja mobilisoivaa käsittelyä esim. Mulligan konseptia käyttäen. Teen shockwave paineaaltohoitoa mm. kroonisiin jännevaivoihin. Lymfaterapeuttina hoidan myös turvotusongelmia.

 

Kielitaito:

Suomi, englanti

SINIKKA HAKIMO

Fysioterapeutti, mindfulness-ohjaaja
45 min. 62 €
60 min. 72 €

Tutkinto:

 • Fysioterapeutti
 • Työfysioterapeutti
 • Mindfulness-ohjaaja

Esittely:

Minulla on 30 vuoden monipuolinen fysioterapia-alan työkokemus. Olen työskennellyt fysioterapeuttinen kirurgian ja ortopedian osastoilla, terveyskeskuksessa sekä työterveyshuollossa. Olen käynyt suoravastaanotto – sekä MDT-terapiakoulutuksen. Nämä ja muut koulutukset ovat antaneet vahvan pohjan mm. niska-, selkä-  ja yläraajavaivojen kuntoutukseen. Työfysioterapeuttina osaan arvioida työntekijän työssä kuormittumista, sekä opastaa ergonomisia työtapoja ja näin edistää työ- ja toimintakykyä. Olen työskennellyt 15 vuotta näyttöpäätetyöntekijöiden ergonomia-ohjauksen parissa. Käytän mindfulness-tekniikoita asiakkaiden kanssa stressin ja kivun hallinnan parantamiseksi, sekä yöunen ja palautumisen kohentamiseksi. Olen erityisesti kiinnostunut kipupotilaiden voimavaralähtöisestä kuntoutuksesta. Vapaa-aikaani vietän mieluiten mökillämme Ähtärissä. Harrastan tanssimista, sub-lautailua ja retkiluistelua, sekä koirani kanssa lenkkeilyä.

 

Kiinnostuksen kohteet:

 • Kipukuntoutus
 • Tuki- ja liikuntaelinvaivat
 • Välilevyvaivat
 • Palautuminen
 • Työergonomia
 • Akupunktio

Kielitaito:

Suomi, englanti

Ravitsemusterapia

KATRI LISKI

Ravitsemusterapeutti
Äitiyslomalla

60 min. 93 €

Tutkinto:  

 • Terveystieteiden maisteri
 • Työterveyshuollon asiantuntijapätevyys

Esittely:

Olet tervetullut ravitsemusterapeutin vastaanotolle kaikissa syömiseen liittyvissä pulmissa. Saat apua esimerkiksi vatsa- tai suolistovaivoihin, painon nousuun tai kohonneisiin kolesteroliarvoihin. Oikeanlainen ravitsemus ennaltaehkäisee ja hoitaa monia sairauksia, kuten diabetesta, sydän- ja verisuonitauteja, kihtiä ja syöpää.

Kiinnostuksen kohteet:

 • Ravitsemushoito terveyden edistämisessä ja sairauksien ehkäisyssä
 • Painonhallinta
 • Syömisen hallinta
 • Kohonnut verenpaine
 • Dyslipidemiat
 • Ärtyvän suolen oireyhtymä (FODMAP-ruokavalio) ja muut toiminnalliset vatsavaivat

Kielitaito:
suomi, englanti

 

Kiropraktikko

KARI KAUSE

Kiropraktikko
40 min. 149€

Urheiluhieroja

ANNE HAUTAMÄKI

Urheiluhieroja
Hieronta 45 min. 48 €
Hieronta 60 min. 54 €
Hieronta 90 min. 69 €
Hieronta 120 min. 97 €
Opiskelijat ja eläkeläiset -10%.
Erikoishoitojen hinnat alapuolella.

Lihaskalvokäsittely:
45 min. 52 €
60 min. 58 €

Stressiniska:
45 min. 57 €

VoiceWell-purentahoito
60 min. 65 €

Erikoishoidot ja 60 minuuttia pidemmät hieronta-ajat voit toistaiseksi varata vain puhelimitse.

Tutkinto:

 • Hierojan ammattitutkinto / Urheiluhieroja

Esittely:

Olen valmistunut urheiluhierojaksi Tampereen urheiluhierojakoulusta v. 2013.  Alalla olen työskennellyt  4vuotta. Olen suorittanut sekä klassisen että urheiluhierojan erikoistutkinnonosan urheilijanlihashuolto.

Urheiluhierojan koulutus piti sisällään  runsaasti käytännön työharjoittelua sekä oppilasklinikalla, että SM-tason urheiluseuroissa Tampereella.

Liikunta ja terveelliset elämäntavat ovat tärkeä osa elämääni. Vapaa-aikaa vietän paljon urheilun parissa lajeina mm.  juoksu, sauvakävely, vesijuoksu ja lihaskuntoharjoittelu. Talvisin lumilautailu ja hiihto ovat lähellä sydäntäni.  Mieluisin paikka palautumiseen ja rentoutumiseen on mökki Ruovedellä jossa vietän vapaa-aikaa perheen ja ystävien parissa.

Nautin asiakastyöstä ja työskentelystä ihmisten parissa. Intohimoni on kannustaa muita liikkumaan ja pitämään huolta terveydestään. Hoidot suunnittelen aina huolellisen haastattelun perusteella yksilöllisesti ja kokonaisvaltaisesti huomioiden asiakkaan toiveet ja tarpeet. Kaikille eivät sovi samanlaiset hoitomenetelmät.

Pyrin kehittämään ja laajentamaan jatkuvasti omaa osaamistani kouluttautumalla. Lisäkoulutusten avulla pystyn tarjoamaan asiakkaille mahdollisimman monipuolisia ja tehokkaita hoitoja.

Nuoret, työikäiset ja ikääntyvät olette kaikki tervetulleita hyvään ja yksilölliseen hoitoon!

Nähdään klinikalla!

Kiinnostuksen kohteet:

 • Tuki ja liikuntaelin vaivat ja niiden ennaltaehkäisy
 • Urheilijoiden/kuntoilijoiden lihashuolto ja rasitusvammat

Erikoisosaaminen:

 • Dry Needling (triggerpiste käsittely akupunktioneuloilla)
 • Fascia eli lihaskalvokäsittely
 • Vyöhyketerapia
 • VoiceWell- purentahoito
 • TNS- ja IMS-hoito

Kielitaito:
suomi ja englanti

Vokologi

TERHI MERILÄINEN

Puheen ja äänenkäytön kouluttaja, Vokologi FM
55 min. 75€

Tutkinto:

 • Filosofian maisteri
 • Vokologia ja puhetekniikka

Vokologin vastaanotolle voi tulla, jos

 • äänesi väsyy puhuessa
 • haluat kehittää äänesi kestävyyttä ja kantavuutta
 • äänen voimistaminen tai hiljaa puhuminen on haastavaa tai aiheutaa kipua
 • haluat ääneesi llisää ilmavuutta ja vakuuttavuutta

Vokologi on erikoistunut puhetekniikkaan ja äänenharjoittamiseen. Vokologin vastaanotolla asiakas tekee toiminnallisia puheteknisiä harjoituksia (esimerkiksi rentoutus-, hengitys-, sointi- ja artikulaatioharjoitukset).

Kielitaito:

Suomi, englanti

 

 

Osteopaatti

JUHO OTRANEN

Osteopaatti
30min. 75€

Tutkinto:

 • Osteopaatti (AMK)

Erityisosaaminen:

 • Osteopaattinen manuaalinen lääketiede
 • Nikama- ja nivelkäsittelyt
 • Terveysneuvonta

Kiinnostuksen kohteet:

 • SI-nivelen toimintahäiriöt
 • Migreeni
 • Olkanivelvaivat
 • Urheilu osteopatia

Kielitaito:
Suomi, englanti

Ortopedinen osteopaatti

JUUSO MÄKELÄ

Ortopedinen osteopaatti
30 min. 75€

Erityisosaaminen:

 • Tuki- ja liikuntaelimistön toiminnallisten häiriöiden tutkimus ja hoito
 • Erilaiset selkä- ja niska-hartiaongelmat
 • Päänsärky ja huimaus
 • Migreeni
 • Lihassäryt ja nivelongelmat
 • Tenniskyynärpää
 • Raajojen puutumisoireet
 • Urheiluvammat
 • Akuutit ja pitkäaikaiset kiputilat

 

Kiinnostuksen kohteet:

 • Nikama- ja nivelkäsittelyt (manipulaatiot ja mobilisaatiot)
 • Teippaukset
 • Triggerpistekäsittelyt
 • Fascia eli lihaskalvokäsittelyt
 • Urheiluvammojen kuntoutus

 

Kielitaito:
suomi ja englanti