MINNA ROMPPANEN

Potilasasiamies
potilasasiamies@johanneksenklinikka.fi

Potilasasiamiehen tehtävänä on:

  • neuvoa potilaita potilaan asemaan ja oikeuksiin liityvissä asioissa
  • avustaa potilasta muistutusten ja potilasvahinkoilmoitusten tekemisessä sekä mahdollisten kurinpito- ja oikeustoimien vireille panemisessa
  • tiedottaa potilaan oikeuksista
  • toimia muutenkin potilaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi