KARI RASKU

Yleiskirurgian erikoislääkäri
20 min. 100,20 €
omavastuuosuus Kela-korvauksen ja toimistomaksun jälkeen

En uusi toisen lääkärin tekemiä opioidi- enkä PKV (pääasiassa keskushermostoon vaikuttavia)-lääkereseptejä.