HELENA NUUTINEN

Työterveyspsykologi, terveyspsykologian erikoispsykologi

Tutkinto:

  • PsL (psykologi, terveyspsykologian erikoispsykologi)
  • YTM (sosiologi)
  • Työterveyspsykologin pätevyys
  • Ammatillisen opettajan pedagoginen pätevyys
  • Voimauttavan valokuvauksen ammatilliset perusteet
  • Psykoterapeuttiopiskelija (psykoanalyyttinen psykoterapia)

Esittely:

Lähestymistapani on tarvelähtöinen. Yhteistyön tavoitteena on hyvinvoinnin, elämänlaadun ja muutosten tukeminen yksilön ja yhteisön vuorovaikutus huomioiden. Olen perehtynyt mm. kroonisten sairauksien psykososiaalisiin näkökulmiin, työhyvinvoinnin sekä omahoidon ja hoidossa jaksamisen tukeen (mm. diabetes). Opiskelen psykoterapeutiksi (psykoanalyyttinen psykoterapia).

Työskentely ja sen kesto sovitaan tilanteen mukaisesti. Vastaanotto on sovittaessa mahdollinen myös etäyhteydellä.

Kiinnostuksen kohteet:

  • Tarvelähtöinen elämänlaadun ja hyvinvoinnin tuki (lyhytkestoinen ja pidempi ohjaus ja tuki)
  • Työterveyspsykologia, terveyspsykologia
  • Kroonisten sairauksien (mm. diabetes) omahoidon jaksamisen tuki
  • Voimauttava valokuvaus, kuvallinen ilmaisu voimautumisen tukena