Huolehdi muististasi!

13.8.2018

Ajattele aivojasi – huolehdi muististasi

Unohtelu pelottaa, vaikka läheskään aina taustalla ei ole muistisairautta. Useimmiten syynä ovat stressin tai univaikeuksien aiheuttamat keskittymiskyvyn ongelmat.

Aivot ovat tehokkaimmillaan kaksikymppisillä, jonka jälkeen ne alkavat vähitellen kutistua. Kuitenkin iästä huolimatta terve muisti toimii kaiken ikäisillä. Terve ihminen ei tule ilman syytä muistamattomaksi ja/tai höppänäksi. Oppimiskyky säilyy elämän loppuun saakka,  kunhan aivoja käytetään.

Muistissa tapahtuu muutoksia koko elämän ajan. Unohtaminen on normaalia kaiken ikäisillä, eikä siitä kannata huolestua, ellei se häiritse arjessa selviytymistä. Jos unohtelu kuitenkin lisääntyy ja siinä ilmenee selkeä muutos entisestä, on hyvä selvittää mistä oireet johtuvat.

Suomessa sairastuu vuosittain noin 14 500 henkilöä muistisairauteen. Suuri osa muistisairauksista jää vielä diagnosoimatta. Mitä varhaisemmassa vaiheessa sairaus havaitaan, sitä parempia todennäköisesti ovat hoitotulokset ja kuntoutuksen mahdollisuudet. Muistioireiden taustalla voi olla myös hoidettavia ja ohimeneviä syitä. Kun syyt on hoidettu, muistikin taas toimii entisen lailla. Etenevää muistisairautta ei voi parantaa tai pysäyttää, mutta toimintakykyä ja elämänlaatua voidaan ylläpitää.

Kuinka huolehdin muististani

 • Ylös, ulos ja lenkille.
 • Kalaa kaksi kertaa viikossa. Marjoja ja kasviksia joka päivä. Rypsi- tai oliiviöljyä ruoanlaittoon.
 • Nuku tarpeeksi (6-9 tuntia yössä).
 • Alkoholia harkiten.
 • Lopeta tupakointi.
 • Vältä pitkäaikaista stressiä.
 • Vältä päänalueen tapaturmia, käytä kypärää pyöräillessä.
 • Käytä aivoja: opiskele, tee käsitöitä, pelaa seurapelejä, täytä ristikoita, kuuntele musiikkia, tanssi.
 • Pidä yllä ystävyyssuhteita: tee kaikkea edellistä ystävien kanssa tai hakeudu kerhotoimintaan.

Milloin tutkimuksiin

 • Lähimuistin heikkeneminen ja lisääntyminen arjessa.
 • Esineiden katoaminen.
 • Sovittujen tapaamisten unohtelu.
 • Vaikeus löytää sanoja.
 • Vaikeus ymmärtää kelloa.
 • Aloitekyvyn heikkeneminen ja vetäytyminen.
 • Ongelmaratkaisukyvyn heikkeneminen.
 • Taloudellisten asioiden hoitamisen vaikeus.
 • Mielialan ja persoonallisuuden muutokset.

 

 

Muisti – Käyttö- ja huolto-ohjeet
www.muistiliitto.fi/fi/aivot ja muisti

 Ohje potilaille ja läheisille: Mitä teen, kun epäilen muistisairautta?
www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset