Muut asiantuntijapalvelut

Ajanvaraukseen:

diabetes

DIABETESHOITO

Minna Geiger, sairaanhoitaja

Asiakkaan saadessa diabetesdiagnoosin olisi hyvä heti hoidon alussa saada omahoidon ohjausta.
Hoitajan vastaanotolla käydään läpi omahoitoon ja arkeen liittyviä asioita. Mitä verensokerin mittaustulos kertoo, kuinka usein pitää mitata, mistä saa välineitä ja mitä muita tutkimuksia hoitoon liittyy.

Vastaanottokäynnit sovitaan yksilölliseti asiakkaan tarpeen mukaan.

Vastaanotolle voi hakeutua ilman lähetettä.

PÄIHDEHOITO

Päivi Kainulainen, terveydenhoitaja ja päihdetyöntekijä

Päihdehaittoja esiintyy iästä, sukupuolesta ja asemasta riippumatta.

Jos päihteiden käyttö haittaa arjessa suoriutumista tai läheiset ovat päihteiden käytöstä huolissaan, käyttöä tulisi vähentää tai lopettaa.

Päihteiden haitallisesta käytöstä/käyttökierteestä on mahdollista päästä irti, mutta se vaatii voimakasta motivaatiota ja itsekuria sekä tukea muilta, tarvittaessa myös ammattiapua.

Vastaanotolle voi hakeutua omasta halusta ilman lähetettä.

heart-583895_1280
00000027265_00000087646

PSYKOTERAPIAPALVELU

Olli-Pekka Mäkinen, psykoterapeutti

Psykoterapia on mielen hoitamista, mielenterveyden ja hyvinvoinnin tukemista. Psykoterapeutti on Valviran hyväksymä ja valvoma terveydenhuollon ammattilainen, joka on perehtynyt ihmisen psyykkisen hyvinvoinnin hoitamiseen. Psykoterapiassa keskustellaan asiakkaan esille tuomista kysymyksistä. Psykoterapeutti kommentoi ja tuo omia näkökulmiaan ammattitaitonsa ja kokemuksensa perusteella. Psykoterapeutti voi käyttää keskustelun lisäksi myös muita menetelmiä.

Tavoitteena on, että asiakkaan mieliala kohenee, ongelmat lakkaavat painamasta, elämänlaatu ja psyykkinen hyvinvointi paranevat. Vahvan kokemuksen lisäksi uusimmat tutkimukset ovat todenneet psykoterapian hyväksi ja vaikuttavaksi hoitomuodoksi useimmissa mielenterveyden häiriöissä.

SOSIAALIOHJAUS

Salla Manninen, sosionomi (AMK)

Sosiaaliohjauksella tarkoitetaan yksilöiden, perheiden ja yhteisöjen neuvontaa, ohjausta ja tukea palvelujen käytössä sekä yhteistyötä eri tukimuotojen yhteensovittamisessa. Tavoitteena on yksilöiden ja perheiden hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen vahvistamalla elämänhallintaa ja toimintakykyä.

Asiakkaalle yksilöllinen ohjaus tarjoaa mahdollisuuden keskustella omasta elämäntilanteestaan kokonaisvaltaisesti ja kartoittaa mahdollisia tuen tarpeita. Yhdessä ohjaajan kanssa voidaan etsiä vaihtoehtoja ja ratkaisuja arjen haasteisiin. Muuttuvat elämäntilanteet tuovat usein ajankohtaiseksi erilaisten palveluiden piiriin hakeutumisen, etuuksien hakemisen ja verkkoasioinnin.

BF7B3764
Fysioterapeutti

FYSIOTERAPIA

Sanna Hietakangas, Fysioterapeutti/Työfysioterapeutti (AMK)

Johanneksen klinikka tarjoaa yksilöllistä fysioterapiaa painopisteenä tuki- ja liikuntaelinsairaudet. Fysioterapiasta voit saada apua esimerkiksi niska- hartiaseudun kiputiloihin sekä ylä- ja alaarajoissa esiintyviin kipuihin ja vaivoihin.

Fysioterapiaa suositellaan hyödyntämään myös ennaltaehkäisevänä hoitomuotona. Jos esimerkiksi tiedät työskenteleväsi hankalissa asennoissa tai tietokoneellatyöskentelyn ergonomia kaipaisi päivitystä, fysioterapeutin ohjauksessa saat hyviä vinkkejä ennaltaehkäisemään huonojen työasentojen tuomaa kuormitusta.

Johanneksen klinikan fysioterapeutti toimii myös työfysioterapeuttina. Yhteistyö työterveyslääkärin ja –hoitajan kanssa on saumatonta, joten pystymme toteuttamaan työterveyshuollon tarpeet asiakkaan toiveiden ja tarpeiden mukaan.

PSYKOFYYSINEN FYSIOTERAPIA

Erja Kyllönen, fysioterapeutti (AMK)

Keho ja mieli toimivat kiinteästi yhteistyössä keskenään ja vaikuttaen toinen toisiinsa. Kehoa ja mieltä yhdistävässä psykofyysisessä fysioterapiassa tutustutaan oman kehon mahdollisuuksiin, palautetaan luonnollisia liike- ja toimintamalleja kivuliaiden ja kuormittavien mallien väistyessä. Kehon ja mielen yhteyden vahvistaminen auttaa arjen kuormitustilanteista palautumisessa, lisää hyväksyvää suhtautumista ja voimavaroja sekä avartaa näkökulmaa erilaisissa haastavissa elämäntilanteissa.

Psykofyysiseen fysioterapiaan erikoistunut fysioterapeutti on terveydenhuollon ammattilainen ja asiantuntija, jonka ohjauksessa on luontevaa ja turvallista tutustua oman kehon ja mielen yhteistoimintaan. Psykofyysisessä fysioterapiassa asiakas kohdataan ja oireita lähestytään kokonaisvaltaisesti huomioiden mm. hermostollista ja hormonaalista säätelyjärjestelmää sekä tunteiden, ajatusten ja kokemusten merkitystä.

Psykofyysinen fysioterapia perustuu aina yksilölliseen suunnitelmaan ja asiakkaan voimavaroihin ja  kokonaistilanteen huomiointiin.  Harjoittelu perustuu kokemukselliseen oppimiseen ja keinoina käytetään tavallisestakin fysioterapiasta tuttuja menetelmiä, kuten liikeharjoittelua, manuaalisia käsittelyitä sekä hengitys- ja rentoutumisharjoituksia. Työskentelyssä hyödynnetään myös monipuolisesti asiakkaan tilanteeseen sopivia luovia, kokemuksellisia ja toiminnallisia menetelmiä.

Kehoa ja mieltä yhdistävä kehotietoinen harjoittelu sopii kaikille. Suosittelemme tutustumaan erityisesti, jos elämäntilanteesi on stressaava tai kamppailet unen, pitkittyneiden kipujen, tai uupumuksen kanssa. Psykofyysistä fysioterapiaa käytetään psykiatrisen hoidon rinnalla vaikeissakin mielenterveydellisissä häiriöissä, kuten posttraumaattisissa stressihäiriöissä ja syömishäiriöissä.   Lääkärin lähetteellä (sv3) psykofyysisestä fysioterapiasta saa kela-korvauksen, mutta voit tulla fysioterapeutin vastaanotolle ilman lähetettäkin.

Psykofyysinen terapeutti
hieronta_pohje

HIERONTA

Anne Hautamäki, urheiluhieroja

Mitä hieronta on?

Hieronta on pehmeiden kudosten käsittelyä. Hieronta vilkastuttaa lihaksen verenkiertoa ja parantaa kudosten aineenvaihduntaa ja näin ollen poistaa kuona-aineita kehosta. Hieronta on kokonaisvaltaista kehon huoltoa.
Hieronnalla vähennetään lihaskipua, kireyttä ja jännittyneisyyttä. Esimerkiksi jännityspäänsärky, migreeni, stressi, käsien puutumiset ja yksipuolinen kuormitus/rasitus.
Hieronta on huoltavaa, tutkivaa ja tarvittaessa hoitavaa sekä auttaa rentoutumaan ja keskittymään tulevaan harjoitukseen. Hoitotyössäni yhdistän myös muita hoitomenetelmiä hierontaan.

Milloin hierontaan?

Hierontaan voi tulla ilman varsinaisia ongelmia tai esimerkiksi fysioterapeutin, lääkärin tai muun asiantuntijan suosituksesta. Hierontaa käytetään myös fysioterapian tukihoitona.
Hieronta on arjesta irtautumista kaiken kiireen keskellä. Jokainen meistä tarvitsee rentoutumista ja lihashuoltoa. Kun hieronnassa käy säännöllisesti huomaa sen todelliset vaikutukset myös arjessa jaksamisessa. Mitä aikaisemmin hakeudut hoitoon sen helpompaa ja kustannustehokkaampaa vaivan hoito on.

Hieronta on Valviran valvomaa, jota tekee koulutettu hieroja. Hoitoa tehdessäni huolehdin siitä, että saat sinun tarpeisiisi sopivan käsittelyn.
Urheiluhieronnalla on tehokkaampi ja lihasta muokkaavampi vaikutus ja se sopii myös kaikille.
Sinä päätät omasta kehostasi ja omasta hyvinvoinnistasi. Kukapa ei haluaisi voida paremmin?

Keskustele lääkärisi kanssa ennen hoitoon tulemista jos..
• Sairastat sydäntauteja
• Olet toipumassa halvauksesta
• Sinulla on pahanlaatuisia kasvaimia

Meillä Johanneksen klinikalla asiakas saa nopeasti kokonaisvaltaista apua eri asiantuntijoiden ansoista.

RAVITSEMUSTERAPIA

Katri Liski, ravitsemusterapeutti

Ravitsemusterapia on terveyden edistämistä sekä sairauksien hoitoa ja ehkäisyä ravitsemuksen keinoin.

Ravitsemusterapeutin vastaanotolle kannattaa tulla silloin, kun sinulla on mikä tahansa syömiseen liittyvä ongelma. Saat apua esimerkiksi ärtyvän suolen oireyhtymään, kohonneeseen verenpaineeseen, kohonneisiin kolesteroliarvoihin ja painon nousuun. Vegaaniksi tai kasvissyöjäksi ryhtyvän on hyvä tarkistaa, että on koostanut ruokavalionsa monipuoliseksi. Olet lämpimästi tervetullut myös silloin, kun haluat tarkistaa, että saat ruoasta kaiken tarvitsemasi, syöt tasapainoisesti ja terveyttä edistävästi.

Vastaanotolla kartoitetaan tilannetta ja etsitään yhdessä juuri sinulle sopivat käytännön ratkaisut kokonaisuus ja omat voimavarat huomioiden. Käynnillä tavoitellaan hyvinvointia pitkällä tähtäimellä. Esimerkiksi painonhallinnassa keskitytään kuurien ja ”kituuttamisen” sijaan sinulle sopiviin, pysyviin elämäntapamuutoksiin ja hyvään oloon.

Yhdessä ravitsemusterapeutin kanssa löydät oman tapasi syödä hyvin - sopivasti ja monipuolisesti nautintoa unohtamatta. Syö hyvin, voi hyvin!

 

hedelmasalaatti kuva
00000029676_00000096767

JALKAHOITO

Merja Salminen, jalkahoitaja ja lähihoitaja

Jalkojen hyvinvointi on hyvänolon perusta ja päivittäinen jalkojen omahoito edesauttaa hyvinvointia. Omahoitoon kuuluu päivittäinen pesu sekä jalkojen hyvä ja huolellinen kuivaus. Jalat rasvataan pesun jälkeen.  Kynnet leikataan tarvittaessa noin 2-4 viikon välein.

Jalkojen ihoon kohdistuva rasitus näkyy ihon paksuuntumisena, kovettumina, hankaumina ja hiertyminä. Kynsien tehtävä on suojata varpaita, mutta iän ja sairauksien sekä vaurioitumisen myötä kynsi saattaa paksuuntua ja kynsienhoito vaikeutuu.

Jalkahoitaja tarkastaa jalkojen ihon ja kynsien kunnon, hoitaa jalkojen ihomuutokset, poistaa kovettumat ja känsät, leikkaa kynnet ja ohentaa ne tarvittaessa.

Erityisen tärkeää jalkojen kunnon tarkastus ja hoito ovat diabeetikoille, psoriasista ja reumaa sairastaville sekä ikäihmisille.

KOTISAIRAANHOITO JA SAATTOHOITO

Jaana Kukko, sairaanhoitaja

Ikäklinikka tuottaa laadukasta kotisairaanhoitoa ja saattohoitoa
Kotisairaanhoito on asiakkaan hoitoa omassa kodissaan. Kotisairaanhoidon avulla tuetaan kotona selviytymistä sekä helpotetaan sairaalasta kotiutusta.
Kotisairaanhoitoon kuuluu mm.

  • haavanhoito
  • verenpaineenmittaus
  • verinäytteet
  • korvien huuhtelu
  • injektioiden antaminen
  • lääkkeiden annostelu

Saattohoito on kokonaisvaltaista aktiivista oireenmukaista hoitoa jossa parantavan hoidon mahdollisuutta ei enää ole.
Kotiin tuotettavan saattohoidon tarkoituksena on tukea ja hoitaa yksilöllisesti kuolevaa ihmistä ja hänen läheisiään parhaalla mahdollisella tavalla.
Johanneksen Klinikan lääkärit tekevät myös kotikäyntejä.

hospice-1750928_1920

AJANVARAUS

Ajanvarauksen voit tehdä puhelimitse tai nettiajanvarauksella

Huomioithan, että kaikki aikamme eivät ole varattavissa nettiajanvarauksen kautta.

Jos et löydä sopivaa aikaa, tai tarvitset peruskäyntiä pidemmän ajan,
ota ystävällisesti yhteys puhelinajanvaraukseen 020-707000.

Toimenpideajan ja kaksoisajan voitte tilata ajanvarauksen kautta.

Voitte perua ajanvarauksen puhelimitse tai paikan päällä.