Työterveyspalvelut

RIITTA SAUNI

Työterveyshuollon erikoislääkäri

MAURI JUSSILA

Työterveyslääkäri

MINNA MINKKINEN

Työterveyslääkäri

PÄIVI KAINULAINEN

Vastaava työterveyshoitaja, sairaanhoitaja

SANNA HIETAKANGAS

Työfysioterapeutti
Äitiyslomalla

Tutkinto:  

 • Fysioterapeutti AMK
 • Työfysioterapeutti (04/17)

Erikoisala ja erikoispätevyys:

 • Työfysioterapia
 • Ergonomiakartoitukset

Kiinnostuksen kohteet:

 • Työstä johtuvien tuki- ja liikuntaelinten sairauksien ennaltaehkäisy
 • Työn fyysisen kuormittavuuden arviointi
 • Ergonomiasuunnittelu

Kielitaito:
suomi, englanti

SARI SILVOLA

Työfysioterapeutti

HELENA NUUTINEN

Työterveyspsykologi

Tutkinto:

 • PsL (terveyspsykologian erikoispsykologi)
 • YTM (sosiologi)
 • Työterveyspsykologin pätevyys
 • Ammatillisen opettajan pedagoginen pätevyys
 • Voimauttavan valokuvauksen ammatilliset perusteet
 • (Psykoterapeuttiopinnot, meneillään)

Esittely:

Lähestymistapani on tarvelähtöinen. Yhteistyön tavoitteena on hyvinvoinnin, elämänlaadun ja muutosten tukeminen yksilön ja yhteisön vuorovaikutus huomioiden. Olen perehtynyt mm. kroonisten sairauksien psykososiaalisiin näkökulmiin, työhyvinvoinnin sekä omahoidon ja hoidossa jaksamisen tukeen (mm. diabetes). Opiskelen psykoterapeutiksi (psykoanalyyttinen psykoterapia) ja otan vastaan psykologin vastaanottojen lisäksi myös koulutusasiakkaita työnohjattuun psykoterapiaan.

Työskentely ja sen kesto sovitaan tilanteen mukaisesti. Hyödynnän vuorovaikutuksessa mm. kognitiivisen käyttäytymisterapian, hyväksymis-omistautumisterapeuttisia ja psykoanalyyttisia näkökulmia kehon, mielen ja yhteisön hyvinvointi huomioiden.

Kiinnostuksen kohteet:

 • Tarvelähtöinen elämänlaadun ja hyvinvoinnin tuki (lyhytkestoinen ja pidempi ohjaus ja tuki)
 • Terveyspsykologia, työterveyspsykologia
 • Kroonisten sairauksien (mm. diabetes) omahoidon jaksamisen tuki
 • Voimauttava valokuvaus, kuvallinen ilmaisu voimautumisen tukena

Kielitaito:

suomi, englanti

LAURA KORKALO

Työterveyspsykologi

Tutkinto:

 • Psykologian maisteri (PSM)
 • Työterveyspsykologin pätevyys

Esittely:

Lähestymistavoissani on joustavuutta monentasoiseen työskentelyyn lyhytkestoisesta ohjauksesta ja neuvonnasta aina pidempiin terapeuttisiin prosesseihin. Hyödynnän mm. kognitiivisen psykoterapian viitekehystä, tietoisuustaitomenetelmiä (mindfulness) ja huomioin kokonaisvaltaisesti sekä mieltä että kehotietoisuutta ajatus- ja tunnetyöskentelyssä.
Toimintatapani on aktiivinen, tutkiva ja kokemuksellinen yhteistyö, jonka lähtökohtana on aina asiakkaan omat toiveet, tarpeet ja tavoitteet.

Kiinnostuksen kohteet:

 • Ohjaus ja neuvonta sekä terapeuttinen työskentely
 • Työterveyspsykologia