Muut asiantuntijat

Diabetes

MINNA GEIGER

Sairaanhoitaja, diabeteshoitaja
30 min. 36 €
60 min. 72 €

Päihdetyö

PÄIVI KAINULAINEN

Päihdetyö, ensiavun- ja terveystiedon kouluttaja, vastaava työterveyshoitaja, terveydenhoitaja, sairaanhoitaja, muistihoitaja
30 min. 36 €
60 min. 72 €

Tutkinnot:

 • Päihdetyö AMK
 • ETK Ensiavun ja terveydenhuollon kouluttaja
 • Esittely:

  Päihdehaittoja esiintyy iästä, sukupuolesta ja asemasta riippumatta.

  Jos päihteiden käyttö haittaa arjessa suoriutumista tai läheiset ovat päihteiden käytöstä huolissaan, käyttöä tulisi vähentää tai lopettaa.

  Päihteiden haitallisesta käytöstä/käyttökierteestä on mahdollista päästä irti, mutta se vaatii voimakasta motivaatiota ja itsekuria sekä tukea muilta, tarvittaessa myös ammattiapua.

  Vastaanotolleni voi hakeutua omasta halusta ilman lähetettä.

   

  Sairaanhoitaja

  NINA KORTE

  Sairaanhoitaja (AMK)

  Jalkahoito

  MERJA SALMINEN

  Jalkahoitaja, lähihoitaja
  jalkahoito 45 min. 55 €
  känsänpoisto 20 min. 25 €
  kynsienhoito 30 min. 25 €
  kotikäynti 65 €

  Tutkinto:

  • 2015 jalkojenhoidon oa
  • 2007 lähihoitaja

  Esittely:

  Jalkahoitajan toimenkuvaa ovat mm.

  • Jalkojen kunnon tutkiminen
  • Känsien ja kovettumien poisto
  • Pykimien hoito
  • Kynsien leikkaus ja ohennus
  • Sisäänkasvaneiden kynsien hoito
  • Suojat ja kevennykset
  • Omahoidon ohjaus
  • Diabeetikon jalkojenhoito

  Teen myös kotikäyntejä. Ajanvaraus kotikäynnille numerosta 045-6152861.

  Kiinnostuksen kohteet:

  • Ikäihmisten jalkojenhoito
  • Diabetes- ja reumajalat
  • Iho- ja kynsiongelmat, mm. känsät, torakynnet, sienikynnet

   

  Sosiaalityöntekijä

  MIRJA JUSSILA

  Sosiaalityöntekijä
  60 min. 80 €

  Tutkinto:

  • Sosionomi
  • Yhteiskuntatieteiden maisteri

   

  Psykologi

  MARJO TOSSAVAINEN

  Psykologi, FT

  Tutkinto:

  • 2013 kognitiivinen psykoterapeutti
  • 1999 filosofian tohtori
  • 1998 seksuaaliterapeutti
  • 1998 perheterapeutti
  • 1991 perheneuvolan erikoistumiskoulutus
  • 1990 psykologian maisteri

  Tällä hetkellä ei vastaanottoa Tampereella eikä Kangasalla

  LAURA KORKALO

  Psykologi
  60 min. 85€
  90 min. 120€

  Tutkinto:

  • Psykologian maisteri (PSM)
  • Työterveyspsykologin pätevyys

  Esittely:

  Lähestymistavoissani on joustavuutta monentasoiseen työskentelyyn lyhytkestoisesta ohjauksesta ja neuvonnasta aina pidempiin terapeuttisiin prosesseihin. Hyödynnän mm. kognitiivisen psykoterapian viitekehystä, tietoisuustaitomenetelmiä (mindfulness) ja huomioin kokonaisvaltaisesti sekä mieltä että kehotietoisuutta ajatus- ja tunnetyöskentelyssä.
  Toimintatapani on aktiivinen, tutkiva ja kokemuksellinen yhteistyö, jonka lähtökohtana on aina asiakkaan omat toiveet, tarpeet ja tavoitteet.

  Kiinnostuksen kohteet:

  • Ohjaus ja neuvonta sekä terapeuttinen työskentely
  • Työterveyspsykologia

  Psykoterapia

  OLLI-PEKKA MÄKINEN

  Psykoterapeutti (ET), TM
  45 min. 80 €
  60 min. 105 €
  pariterapia 1,5 h 160 €

  Erikoisala ja erikoispätevyys:

  • Psykoterapeutti (Kela -pätevyys)
  • Traumaterapeutti, EMDR -terapeutti
  • Pariterapeutti
  • Työnohjaaja

  Esittely:

  Työskentelyni lähtökohta on jokaisen omaa kokemusta kunnioittava kokonaisvaltainen näkemys ihmisestä. Työskentelytapani on vuorovaikutuksellinen, joustava ja ongelman kannalta tarkoituksenmukaisia menetelmiä hyödyntävä. Asiakkaan kysymyksiä lähestyn traumaterapeuttisesta ja psykodynaamisesta näkökulmasta.

  Ensimmäisellä tapaamiskerralla kartoitetaan asiakkaan tilanne ja kysymykset, jonka jälkeen sovitaan parhaiten auttavasta jatkotyöskentelystä.

  Kiinnostuksen kohteet:

  • Psykoterapeuttiset konsultaatiot
  • Traumapsykoterapia, EMDR -terapia
  • Lyhyt psykoterapia
  • Pariterapia

  Pari-, perhe- ja seksuaaliterapeutti

  HEIDI ALATALJA

  Psykoterapeutti, pari- ja perheterapeutti, seksuaaliterapeutti (NACS)
  45 min. 70 €
  60 min. 85 €
  90 min. 110 €

  Tutkinnot:

  • TM
  • Psykoterapeutti (Valvira)
  • pari- ja perheterapia (Kela-pätevyys)
  • seksuaaliterapia (NACS)

  Esittely:

  Psykoterapia on menetelmä ja mahdollisuus eheyttää itseä, tulla sinuiksi oman menneisyytensä ja nykyisyytensä kanssa sekä luoda toimivampia ihmissuhteita puolisoon ja muihin läheisiin.

  Pari- ja perhepsykoterapiassa tutkitaan puolisoiden ja perheenjäsenten välistä dynamiikkaa. Seksuaaliterapiassa työstetään yksin tai kumppanin kanssa seksuaalisuuden kysymyksiä, mm. haluttomuutta, toiminnallisia häiriöitä, riippuvuuksia, traumaattisia kokemuksia, seksuaali-identiteettiä ja poikkeavuuksia.

  Psykoterapeuttisen työskentelyni viitekehyksenä on ihmistä kokonaisvaltaisena persoonana kunnioittava psykodynaaminen ja tunnekeskeinen lähestymistapa. Aluksi kartoitan yhdessä asiakkaiden kanssa heidän tilannettaan, pulmiaan, voimavarojaan ja tavoitteitaan, minkä jälkeen sovimme jatkotyöskentelystä.

  Kiinnostuksen kohteet:

  • Traumaterapia
  • Psykodynaaminen lyhytterapia

  Fysioterapia

  SANNA HIETAKANGAS

  Fysioterapeutti
  Äitiyslomalla


  30 min. 49,50 €
  45 min. 58 €
  60 min. 69,50 €

  Tutkinto:  

  • Fysioterapeutti AMK
  • Työfysioterapeutti (04/17)

  Erikoisala ja erikoispätevyys:

  • Työfysioterapia
  • Ergonomiakartoitukset

  Kiinnostuksen kohteet:

  • Työstä johtuvien tuki- ja liikuntaelinten sairauksien ennaltaehkäisy
  • Työn fyysisen kuormittavuuden arviointi
  • Ergonomiasuunnittelu

  Kielitaito:
  suomi, englanti

  ERJA KYLLÖNEN

  Fysioterapeutti, psykofyysinen fysioterapeutti
  60 min. 80 €

  Tutkinto:

 • Fysioterapeutti AMK
 • Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja
 • Esittely:

  Olen psykofyysiseen fysioterapiaan erikoistunut fysioterapeutti. Kokemusta kehoa ja mieltä yhdistävästä työskentelystä eri ikäisten asiakkaiden kanssa on kertynyt yli 15 vuotta.

  Psykofyysinen fysioterapia on voimavarakeskeinen ja kokonaisvaltainen lähestymistapa ihmisen arjen, toimintakyvyn ja liikkumisen haasteisiin.  Kehon ja mielen yhteistyötä tukevat kehotietoiset työskentelymenetelmät tukevat asiakkaan omaa ymmärrystä oireiden taustoista ja auttaa etenemään fysioterapiassa yksilölliset ja elämäntilanteen mukaiset voimavarat huomioiden.

  Kokemukselliset ja kehotietoiset hengitys-, liike- ja rentoutumisharjoitteet lisäävät ymmärrystä oman kehon reagoinnista ja tilasta sekä vahvistavat luottamusta omaa kehoa kohtaan.  Psykofyysisessä fysioterapiassa käytetään hyväksi myös kehontuntemusta ja toimintaa tukevia manuaalisia käsittelyitä sekä luovia liikkumisen muotoja itsetuntemuksen ja -ilmaisun vahvistumiseksi.

  Psykofyysinen fysioterapia sopii erityisesti, kun voimavarat ovat stressin, haastavan elämäntilanteen, pitkäaikaisen ja vakavan sairastamisen, monien oireiden, työuupumuksen tai pitkittyneiden kipujen vuoksi vähentyneet.

  Erikoisala ja erikoispätevyys:

 • Psykofyysinen fysioterapeutti
 • Neuropsykiatrinen valmentaja
 • Lantionpohjan toimintahäiriöiden fysioterapeutti
 • Kiinnostuksen kohteet:

 • Voimavara- ja ratkaisukeskeinen lähestyminen
 • Kehotietoinen ja luova liikkuminen, kehollinen itseilmaisu
 • Hengitys rentoutumisen ja itsesäätelyn keinona
 • Pitkittyneet ja hankalat kipuoireistot (mm. migreeni, fibromyalgia)
 • Traumaperäiset stressihäiriöt
 • Kehonkuvaan ja syömiseen liittyvät haasteet (mm. lihavuus, anoreksia, BED)
 • Stressi-, uupumus- ja väsymysoireistot (mm. uniongelmat, vireystilahaasteet)
 • Neuropsykiatriset/-psykologiset oireistot (adhd, autismin kirjo, aivovammojen jälkitilat)
 • Lantionpohjan toiminnan häiriöt
 • Kielitaito:
  suomi, englanti

  Ravitsemusterapia

  KATRI LISKI

  Ravitsemusterapeutti
  60 min. 93 €

  Tutkinto:  

  • Terveystieteiden maisteri
  • Työterveyshuollon asiantuntijapätevyys

  Esittely:

  Olet tervetullut ravitsemusterapeutin vastaanotolle kaikissa syömiseen liittyvissä pulmissa. Saat apua esimerkiksi vatsa- tai suolistovaivoihin, painon nousuun tai kohonneisiin kolesteroliarvoihin. Oikeanlainen ravitsemus ennaltaehkäisee ja hoitaa monia sairauksia, kuten diabetesta, sydän- ja verisuonitauteja, kihtiä ja syöpää.

  Kiinnostuksen kohteet:

  • Ravitsemushoito terveyden edistämisessä ja sairauksien ehkäisyssä
  • Painonhallinta
  • Syömisen hallinta
  • Kohonnut verenpaine
  • Dyslipidemiat
  • Ärtyvän suolen oireyhtymä (FODMAP-ruokavalio) ja muut toiminnalliset vatsavaivat

  Kielitaito:
  suomi, englanti

   

  Kiropraktikko

  KARI KAUSE

  Kiropraktikko
  40 min. 129€

  Urheiluhieroja

  ANNE HAUTAMÄKI

  Urheiluhieroja
  Hieronta 45 min. 48 €
  Hieronta 60 min. 54 €
  Hieronta 90 min. 69 €
  Hieronta 120 min. 97 €
  Opiskelijat ja eläkeläiset -10%.
  Erikoishoitojen hinnat alapuolella.

  Lihaskalvokäsittely:
  45 min. 52 €
  60 min. 58 €

  Stressiniska:
  45 min. 57 €

  Vyöhyketerapia:
  60 min. 69 €
  90 min. 79 €

  Synnytyksen käynnistys:
  45 min. 69 €

  Erikoishoidot ja 60 minuuttia pidemmät hieronta-ajat voit toistaiseksi varata vain puhelimitse.

  Tutkinto:

  • Hierojan ammattitutkinto / Urheiluhieroja

  Esittely:

  Olen valmistunut urheiluhierojaksi Tampereen urheiluhierojakoulusta v. 2013.  Alalla olen työskennellyt  4vuotta. Olen suorittanut sekä klassisen että urheiluhierojan erikoistutkinnonosan urheilijanlihashuolto.

  Urheiluhierojan koulutus piti sisällään  runsaasti käytännön työharjoittelua sekä oppilasklinikalla, että SM-tason urheiluseuroissa Tampereella.

  Liikunta ja terveelliset elämäntavat ovat tärkeä osa elämääni. Vapaa-aikaa vietän paljon urheilun parissa lajeina mm.  juoksu, sauvakävely, vesijuoksu ja lihaskuntoharjoittelu. Talvisin lumilautailu ja hiihto ovat lähellä sydäntäni.  Mieluisin paikka palautumiseen ja rentoutumiseen on mökki Ruovedellä jossa vietän vapaa-aikaa perheen ja ystävien parissa.

  Nautin asiakastyöstä ja työskentelystä ihmisten parissa. Intohimoni on kannustaa muita liikkumaan ja pitämään huolta terveydestään. Hoidot suunnittelen aina huolellisen haastattelun perusteella yksilöllisesti ja kokonaisvaltaisesti huomioiden asiakkaan toiveet ja tarpeet. Kaikille eivät sovi samanlaiset hoitomenetelmät.

  Pyrin kehittämään ja laajentamaan jatkuvasti omaa osaamistani kouluttautumalla. Lisäkoulutusten avulla pystyn tarjoamaan asiakkaille mahdollisimman monipuolisia ja tehokkaita hoitoja. Tällä hetkellä minulla on menossa Dry needling opinnot, mikä tarkoittaa triggerpiste käsittelyä akupunktioneuloilla. Hoitomenetelmää käytetään esimerkiksi kroonisen kivun hoidoissa.

  Nuoret, työikäiset ja ikääntyvät olette kaikki tervetulleita hyvään ja yksilölliseen hoitoon!

  Nähdään klinikalla!

  Kiinnostuksen kohteet:

 • Tuki ja liikuntaelin vaivat ja niiden ennaltaehkäisy
 • Urheilijoiden/kuntoilijoiden lihashuolto ja rasitusvammat
 • Vyöhyketerapia
 • Triggerpistekäsittelyt
 • Fascia eli lihaskalvokäsittelyt
 • Kielitaito:
  suomi ja englanti

  Ortopedinen osteopaatti

  JUUSO MÄKELÄ

  Ortopedinen osteopaatti

  Juuso aloittaa 4.12.18

   

   

  Ortopedinen jalkineteknikko

  PÄIVI PARVIAINEN

  Ortopedinen jalkineteknikko
  kts. yhteistyö