Muut asiantuntijat

Diabetes

MINNA GEIGER

Sairaanhoitaja, diabeteshoitaja
30 min. 36 €
60 min. 72 €

Päihdetyö

PÄIVI KAINULAINEN

Päihdetyö, ensiavun- ja terveystiedon kouluttaja, työterveyshoitaja, terveydenhoitaja, sairaanhoitaja, muistihoitaja
30 min. 36 €
60 min. 72 €

Tutkinnot:

Päihdetyö AMK
ETK Ensiavun ja terveydenhuollon kouluttaja

Esittely:

Päihdehaittoja esiintyy iästä, sukupuolesta ja asemasta riippumatta.

Jos päihteiden käyttö haittaa arjessa suoriutumista tai läheiset ovat päihteiden käytöstä huolissaan, käyttöä tulisi vähentää tai lopettaa.

Päihteiden haitallisesta käytöstä/käyttökierteestä on mahdollista päästä irti, mutta se vaatii voimakasta motivaatiota ja itsekuria sekä tukea muilta, tarvittaessa myös ammattiapua.

Vastaanotolleni voi hakeutua omasta halusta ilman lähetettä.

 

Kotisairaan­hoito

JAANA KUKKO

Hoivakolmio Oy (ks. hinnat Yhteistyö)
Kotisairaanhoito, sairaanhoitaja
puh. 050 5945611

Jalkahoito

MERJA SALMINEN

Jalkahoitaja, lähihoitaja
jalkahoito 45 min. 55 €
känsänpoisto 20 min. 25 €
kynsienhoito 30 min. 25 €
kotikäynti 65 €

Tutkinto:

 • 2015 jalkojenhoidon oa
 • 2007 lähihoitaja

Esittely:

Jalkahoitajan toimenkuvaa ovat mm.

 • jalkojen kunnon tutkiminen
 • känsien ja kovettumien poisto
 • pykimien hoito
 • kynsien leikkaus ja ohennus
 • sisäänkasvaneiden kynsien hoito
 • suojat ja kevennykset
 • omahoidon ohjaus
 • diabetikon jalkojenhoito

Teen myös kotikäyntejä. Ajanvaraus kotikäynnille numerosta 045-6152861.

Kiinnostuksen kohteet:

 • Ikäihmisten jalkojenhoito
 • diabetes- ja reumajalat
 • Iho- ja kynsiongelmat, mm. känsät, torakynnet, sienikynnet

 

Psykologi

HELENA NUUTINEN

Psykologi, terveyspsykologian erikoispsykologi
60 min. 88€
90 min. 123€

Tutkinto:

 • PsL (terveyspsykologian erikoispsykologi)
 • YTM (sosiologi)
 • Ammatillisen opettajan pedagoginen pätevyys

Esittely:

Lähestymistapani on tarvelähtöinen. Tavoitteena on hyvinvoinnin, elämänlaadun ja muutosten tukeminen eri lähestymistapoja soveltaen ja yksilön ja yhteisön vuorovaikutus huomioiden. Olen perehtynyt mm. kroonisten sairauksien psykososiaalisiin näkökulmiin, omahoidon ja hoidossa jaksamisen tukeen (mm. diabetes) ja työyhteisökysymyksiin. Olen pätevöitymässä työterveyshuoltoon.

Työskentely ja sen kesto tavoitteineen sovitaan tilanteen mukaisesti. Hyödynnän vuorovaikutuksessa mm. kognitiivisen käyttäytymisterapian, hyväksymis-omistautumisterapeuttisia ja psykoanalyyttisia näkökulmia kehon, mielen ja sosiaalinen hyvinvointi huomioiden.

Kiinnostuksen kohteet:

 • Tarvelähtöinen elämänlaadun ja hyvinvoinnin tuki (lyhytkestoinen ja pidempi ohjaus ja tuki)
 • Terveyspsykologia, työterveyspsykologia
 • Kroonisten sairauksien (mm. diabetes) omahoidon jaksamisen tuki
 • Voimauttava valokuvaus, kuvallinen ilmaisu voimautumisen tukena

LAURA KORKALO

Psykologi, työterveyspsykologi
60 min. 85€
90 min. 120€

Tutkinto:

 • Psykologian maisteri (PSM)
 • Työterveyspsykologin pätevyys

Esittely:

Lähestymistavoissani on joustavuutta monentasoiseen työskentelyyn lyhytkestoisesta ohjauksesta ja neuvonnasta aina pidempiin terapeuttisiin prosesseihin. Hyödynnän mm. kognitiivisen psykoterapian viitekehystä, tietoisuustaitomenetelmiä (mindfulness) ja huomioin kokonaisvaltaisesti sekä mieltä että kehotietoisuutta ajatus- ja tunnetyöskentelyssä.
Toimintatapani on aktiivinen, tutkiva ja kokemuksellinen yhteistyö, jonka lähtökohtana on aina asiakkaan omat toiveet, tarpeet ja tavoitteet.

Kiinnostuksen kohteet:

 • Ohjaus ja neuvonta sekä terapeuttinen työskentely
 • Työterveyspsykologia

Psykoterapia

OLLI-PEKKA MÄKINEN

Psykoterapeutti (ET), TM
45 min. 80 €
60 min. 105 €
pariterapia 1,5 h 160 €

Erikoisala ja erikoispätevyys:

 • Psykoterapeutti (Kela -pätevyys)
 • Traumaterapeutti, EMDR -terapeutti
 • Pariterapeutti
 • Työnohjaaja

Esittely:

Työskentelyni lähtökohta on jokaisen omaa kokemusta kunnioittava kokonaisvaltainen näkemys ihmisestä. Työskentelytapani on vuorovaikutuksellinen, joustava ja ongelman kannalta tarkoituksenmukaisia menetelmiä hyödyntävä. Asiakkaan kysymyksiä lähestyn traumaterapeuttisesta ja psykodynaamisesta näkökulmasta.

Ensimmäisellä tapaamiskerralla kartoitetaan asiakkaan tilanne ja kysymykset, jonka jälkeen sovitaan parhaiten auttavasta jatkotyöskentelystä.

Kiinnostuksen kohteet:

 • Psykoterapeuttiset konsultaatiot
 • Traumapsykoterapia, EMDR -terapia
 • Lyhyt psykoterapia
 • Pariterapia

Pari-, perhe- ja seksuaaliterapeutti

HEIDI ALATALJA

Psykoterapeutti, pari- ja perheterapeutti, seksuaaliterapeutti (NACS)
45 min. 70 €
60 min. 85 €
90 min. 110 €

Tutkinnot:

 • TM
 • Psykoterapeutti (Valvira)
 • pari- ja perheterapia (Kela-pätevyys)
 • seksuaaliterapia (NACS)

Esittely:

Psykoterapia on menetelmä ja mahdollisuus eheyttää itseä, tulla sinuiksi oman menneisyytensä ja nykyisyytensä kanssa sekä luoda toimivampia ihmissuhteita puolisoon ja muihin läheisiin.

Pari- ja perhepsykoterapiassa tutkitaan puolisoiden ja perheenjäsenten välistä dynamiikkaa. Seksuaaliterapiassa työstetään yksin tai kumppanin kanssa seksuaalisuuden kysymyksiä, mm. haluttomuutta, toiminnallisia häiriöitä, riippuvuuksia, traumaattisia kokemuksia, seksuaali-identiteettiä ja poikkeavuuksia.

Psykoterapeuttisen työskentelyni viitekehyksenä on ihmistä kokonaisvaltaisena persoonana kunnioittava psykodynaaminen ja tunnekeskeinen lähestymistapa. Aluksi kartoitan yhdessä asiakkaiden kanssa heidän tilannettaan, pulmiaan, voimavarojaan ja tavoitteitaan, minkä jälkeen sovimme jatkotyöskentelystä.

Kiinnostuksen kohteet:

 • Traumaterapia
 • Psykodynaaminen lyhytterapia

Sosiaaliohjaaja

SALLA MANNINEN

Sosiaaliohjaaja
30 min. 38€
60 min. 76€

Tutkinto:

 • Sosionomi AMK

Esittely:

Sain sosionomin paperit Jyväskylän ammattikorkeakoulusta joulun alla 2011. Olen työskennellyt eri ikäisten ihmisten kanssa asumispalveluissa, kouluissa sekä sosiaalitoimessa, esimerkiksi vammaisalalla noin seitsemän vuoden ajan.

Sosiaaliohjauksessa lähtökohtana on ainutlaatuinen ihminen yksilöllisine toiveineen, tarpeineen, heikkouksineen ja vahvuuksineen. Kuka tahansa voi tarvita tukea arkielämän järjestämiseen muuttuvissa elämäntilanteissa, ja tavoitteenani on yhdessä asiakkaan kanssa löytää räätälöityjä ratkaisuja arjen haasteisiin. Vastaanotolleni voit hakeutua, kun tarvitset tukea esimerkiksi etuuksien hakemisessa, erilaisten palveluiden löytämisessä tai jos joku arjessa askarruttaa. Yhdessä löydämme ratkaisun!

Erikoisala ja erikoispätevyys:

 • Erityiskasvatus ja vammaistyö

Kiinnostuksen kohteet:

 • Voimavaralähtöinen ja ratkaisukeskeinen työskentely.

Kielitaito:
suomi, englanti

 

Fysioterapia

SANNA HIETAKANGAS

Fysioterapeutti, työfysioterapeutti
30 min. 49,50 €
45 min. 58 €
60 min. 69,50 €

Tutkinto:  

 • Fysioterapeutti AMK
 • Työfysioterapeutti (04/17)

Erikoisala ja erikoispätevyys:

Työfysioterapia

Ergonomiakartoitukset

Kiinnostuksen kohteet:

 • Työstä johtuvien tuki- ja liikuntaelinten sairauksien ennaltaehkäisy
 • Työn fyysisen kuormittavuuden arviointi
 • Ergonomiasuunnittelu

Kielitaito:
suomi, englanti

Osteopatia

JUHO OTRANEN

Osteopaatti, Urheiluhieroja
Osteopatia toimenpide enintään 30 min. 50 €

Tutkinto:

 • 2004 Osteopaatti AMK
 • 2000 Urheiluhieroja

Esittely:

Olen valmistunut osteopaatiksi Helsingin Ammattikorkeakoulusta v. 2004. Koulutus on kokopäivätoimista ja kestoltaan neljä vuotta. Työkokemukseni on 11 vuotta. Tutkin ja hoidan kaikenikäisten selkäpotilaiden vaivoja.

Osteopaatti tutkii ja hoitaa:

Huimaus, migreeni, jännityspäänsärky, korvien soiminen, niskan virheasennot, niskasärky, nielemisvaikeudet, hartiasärky, olkasärky, käden liikuttamisvaikeudet, käden hermosärky, käsien puutuminen, kipu lapojen välissä ja siitä johtuvat rytmihäiriöt, kylkikivut, alaselän kivut, lantiosärky, noidannuoli, hermokivut jaloissa, jalkojen puutuminen, polvisärky, jalkaterän kivut.

Erikoisala ja erikoispätevyys:

 • Osteopaattinen manuaalinen lääketiede
 • Nikama- ja nivelkäsittelyt.

Kiinnostuksen kohteet:

 • tuki- ja liikuntaelinsairaudet
 • psykosomatiikka
 • urheilijoiden selkäongelmat

Kielitaito:
suomi, englanti

Kiropraktikko

KARI KAUSE

Kiropraktikko
40 min. 129€

Urheiluhieroja

ANNE HAUTAMÄKI

Urheiluhieroja
Hieronta 45 min. 48 €
Hieronta 60 min. 54 €
Hieronta 90 min. 69 €
Hieronta 120 min. 97 €
Opiskelijat ja eläkeläiset -10%.
Erikoishoitojen hinnat alapuolella.

Lihaskalvokäsittely:
45 min. 52 €
60 min. 58 €

Stressiniska:
45 min. 57 €

Vyöhyketerapia:
60 min. 69 €
90 min. 79 €

Synnytyksen käynnistys:
45 min. 69 €

Erikoishoidot ja 60 minuuttia pidemmät hieronta-ajat voit toistaiseksi varata vain puhelimitse.

Tutkinto:

 • Hierojan ammattitutkinto / Urheiluhieroja

Esittely:

Olen valmistunut urheiluhierojaksi Tampereen urheiluhierojakoulusta v. 2013.  Alalla olen työskennellyt  4vuotta. Olen suorittanut sekä klassisen että urheiluhierojan erikoistutkinnonosan urheilijanlihashuolto.

Urheiluhierojan koulutus piti sisällään  runsaasti käytännön työharjoittelua sekä oppilasklinikalla, että SM-tason urheiluseuroissa Tampereella.

Liikunta ja terveelliset elämäntavat ovat tärkeä osa elämääni. Vapaa-aikaa vietän paljon urheilun parissa lajeina mm.  juoksu, sauvakävely, vesijuoksu ja lihaskuntoharjoittelu. Talvisin lumilautailu ja hiihto ovat lähellä sydäntäni.  Mieluisin paikka palautumiseen ja rentoutumiseen on mökki Ruovedellä jossa vietän vapaa-aikaa perheen ja ystävien parissa.

Nautin asiakastyöstä ja työskentelystä ihmisten parissa. Intohimoni on kannustaa muita liikkumaan ja pitämään huolta terveydestään. Hoidot suunnittelen aina huolellisen haastattelun perusteella yksilöllisesti ja kokonaisvaltaisesti huomioiden asiakkaan toiveet ja tarpeet. Kaikille eivät sovi samanlaiset hoitomenetelmät.

Pyrin kehittämään ja laajentamaan jatkuvasti omaa osaamistani kouluttautumalla. Lisäkoulutusten avulla pystyn tarjoamaan asiakkaille mahdollisimman monipuolisia ja tehokkaita hoitoja. Tällä hetkellä minulla on menossa Dry needling opinnot, mikä tarkoittaa triggerpiste käsittelyä akupunktioneuloilla. Hoitomenetelmää käytetään esimerkiksi kroonisen kivun hoidoissa.

Nuoret, työikäiset ja ikääntyvät olette kaikki tervetulleita hyvään ja yksilölliseen hoitoon!

Nähdään klinikalla!

Kiinnostuksen kohteet:

 • tuki ja liikuntaelin vaivat ja niiden ennaltaehkäisy
 • urheilijoiden/kuntoilijoiden lihashuolto ja rasitusvammat
 • vyöhyketerapia
 • triggerpistekäsittelyt
 • fascia eli lihaskalvokäsittelyt

Kielitaito:
suomi ja englanti