Hallinto

PEKKA AUVINEN

Toiminnanjohtaja

pekka.auvinen@johanneksenklinikka.fi

0400 637007

JUKKA HEINIJOKI

Johtava lääkäri

jukka.heinijoki@johanneksenklinikka.fi

0400 666676

SILJA ELONEN

Johtava hoitaja, palvelu ja kehittäminen, asiakaspalautteet

silja.elonen@johanneksenklinikka.fi

040 5860479

HANNA PELTONIEMI

Laatuvastaava

hanna.peltoniemi@johanneksenklinikka.fi

040 665 25 84

ANNA MARKKULA

Taloushallinto, laskutus ja vastaanotto

anna.markkula@johanneksenklinikka.fi

020 707000

MINNA ROMPPAINEN

Potilasasiamies
potilasasiamies@johanneksenklinikka.fi

Potilasasiamiehen tehtävänä on:

  • neuvoa potilaita potilaan asemaan ja oikeuksiin liityvissä asioissa
  • avustaa potilasta muistutusten ja potilasvahinkoilmoitusten tekemisessä sekä mahdollisten kurinpito- ja oikeustoimien vireille panemisessa
  • tiedottaa potilaan oikeuksista
  • toimia muutenkin potilaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi