Hallinto

Pekka Auvinen

Toiminnanjohtaja

pekka.auvinen@johanneksenklinikka.fi

0400 637007

Jukka Heinijoki

Johtava lääkäri

jukka.heinijoki@johanneksenklinikka.fi

0400 666676

Silja Elonen

Johtava hoitaja, vastaava työterveyshoitaja, asiakaspalautteet

silja.elonen@johanneksenklinikka.fi

040 5860479

Anna Markkula

Taloushallinto, laskutus ja vastaanotto

anna.markkula@johanneksenklinikka.fi

020 707000

Minna Romppanen

Potilasasiamies
potilasasiamies@johanneksenklinikka.fi

Potilasasiamiehen tehtävänä on

  • neuvoa potilaita potilaan asemaan ja oikeuksiin liityvissä asioissa
  • avustaa potilasta muistutusten ja potilasvahinkoilmoitusten tekemisessä sekä mahdollisten kurinpito- ja oikeustoimien vireille panemisessa
  • tiedottaa potilaan oikeuksista
  • toimia muutenkin potilaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi