Laura Korkalo

Erikoisala:

Erikoisala: Psykologi, työterveyspsykologi
Hinta:
60 min. 85€
90 min. 120€

Tutkinto:

Psykologian maisteri (PSM)
Työterveyspsykologin pätevyys

Esittely:

Lähestymistavoissani on joustavuutta monentasoiseen työskentelyyn lyhytkestoisesta ohjauksesta ja neuvonnasta aina pidempiin terapeuttisiin prosesseihin. Hyödynnän mm. kognitiivisen psykoterapian viitekehystä, tietoisuustaitomenetelmiä (mindfulness) ja huomioin kokonaisvaltaisesti sekä mieltä että kehotietoisuutta ajatus- ja tunnetyöskentelyssä.
Toimintatapani on aktiivinen, tutkiva ja kokemuksellinen yhteistyö, jonka lähtökohtana on aina asiakkaan omat toiveet, tarpeet ja tavoitteet.

Kiinnostuksen kohteet:

  • Ohjaus ja neuvonta sekä terapeuttinen työskentely
  • Työterveyspsykologia