HELENA NUUTINEN

Psykologi, terveyspsykologian erikoispsykologi
60 min. 88€
90 min. 123€

Tutkinto:

  • PsL (terveyspsykologian erikoispsykologi)
  • YTM (sosiologi)
  • Ammatillisen opettajan pedagoginen pätevyys

Esittely:

Lähestymistapani on tarvelähtöinen. Tavoitteena on hyvinvoinnin, elämänlaadun ja muutosten tukeminen eri lähestymistapoja soveltaen ja yksilön ja yhteisön vuorovaikutus huomioiden. Olen perehtynyt mm. kroonisten sairauksien psykososiaalisiin näkökulmiin, omahoidon ja hoidossa jaksamisen tukeen (mm. diabetes) ja työyhteisökysymyksiin. Olen pätevöitymässä työterveyshuoltoon.

Työskentely ja sen kesto tavoitteineen sovitaan tilanteen mukaisesti. Hyödynnän vuorovaikutuksessa mm. kognitiivisen käyttäytymisterapian, hyväksymis-omistautumisterapeuttisia ja psykoanalyyttisia näkökulmia kehon, mielen ja sosiaalinen hyvinvointi huomioiden.

Kiinnostuksen kohteet:

  • Tarvelähtöinen elämänlaadun ja hyvinvoinnin tuki (lyhytkestoinen ja pidempi ohjaus ja tuki)
  • Terveyspsykologia, työterveyspsykologia
  • Kroonisten sairauksien (mm. diabetes) omahoidon jaksamisen tuki
  • Voimauttava valokuvaus, kuvallinen ilmaisu voimautumisen tukena