ERJA KYLLÖNEN

Fysioterapeutti, psykofyysinen fysioterapeutti
60 min. 80 €

Tutkinto:

 • Fysioterapeutti AMK
 • Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja
 • Esittely:

  Olen psykofyysiseen fysioterapiaan erikoistunut fysioterapeutti. Kokemusta kehoa ja mieltä yhdistävästä työskentelystä eri ikäisten asiakkaiden kanssa on kertynyt yli 15 vuotta.

  Psykofyysinen fysioterapia on voimavarakeskeinen ja kokonaisvaltainen lähestymistapa ihmisen arjen, toimintakyvyn ja liikkumisen haasteisiin.  Kehon ja mielen yhteistyötä tukevat kehotietoiset työskentelymenetelmät tukevat asiakkaan omaa ymmärrystä oireiden taustoista ja auttaa etenemään fysioterapiassa yksilölliset ja elämäntilanteen mukaiset voimavarat huomioiden.

  Kokemukselliset ja kehotietoiset hengitys-, liike- ja rentoutumisharjoitteet lisäävät ymmärrystä oman kehon reagoinnista ja tilasta sekä vahvistavat luottamusta omaa kehoa kohtaan.  Psykofyysisessä fysioterapiassa käytetään hyväksi myös kehontuntemusta ja toimintaa tukevia manuaalisia käsittelyitä sekä luovia liikkumisen muotoja itsetuntemuksen ja -ilmaisun vahvistumiseksi.

  Psykofyysinen fysioterapia sopii erityisesti, kun voimavarat ovat stressin, haastavan elämäntilanteen, pitkäaikaisen ja vakavan sairastamisen, monien oireiden, työuupumuksen tai pitkittyneiden kipujen vuoksi vähentyneet.

  Erikoisala ja erikoispätevyys:

 • Psykofyysinen fysioterapeutti
 • Neuropsykiatrinen valmentaja
 • Lantionpohjan toimintahäiriöiden fysioterapeutti
 • Kiinnostuksen kohteet:

 • Voimavara- ja ratkaisukeskeinen lähestyminen
 • Kehotietoinen ja luova liikkuminen, kehollinen itseilmaisu
 • Hengitys rentoutumisen ja itsesäätelyn keinona
 • Pitkittyneet ja hankalat kipuoireistot (mm. migreeni, fibromyalgia)
 • Traumaperäiset stressihäiriöt
 • Kehonkuvaan ja syömiseen liittyvät haasteet (mm. lihavuus, anoreksia, BED)
 • Stressi-, uupumus- ja väsymysoireistot (mm. uniongelmat, vireystilahaasteet)
 • Neuropsykiatriset/-psykologiset oireistot (adhd, autismin kirjo, aivovammojen jälkitilat)
 • Lantionpohjan toiminnan häiriöt
 • Kielitaito:
  suomi, englanti