Osteopatia ja selkäsairaudet

8.6.2016

Osteopatia on hoitomuotona parhaimmillaan akuuteissa nikamien pikkunivelten toiminnallisissa häiriöissä. Myös eriasteisia tukirangan rappeutumaprosesseja, kuten välilevyn pullistumia ja nivelten patologisten vaivojen pahenemista, voidaan hidastaa ja joissain tapauksissa jopa estää sen avulla. Osteopatia tuo tuki- ja liikuntaelinongelmien hoitoketjun alkupäähän uuden näkökulman, sillä tällä hetkellä Suomessa hoidetaan samoilla ”lääkkeillä” sekä toiminnallisia että patologisia vaivoja.

Nykyisessä työyhteiskunnassa, jossa istutaan tietokoneen ääressä tuntikausia, keskivartalon virheasennot ja niskan biomekaaninen kuormitus lisääntyvät, mikä näkyy alati kasvavana tuki- ja liikuntaelinperäisten kipujen hoitokustannuksina. Oikein kohdistetut manuaaliset hoitotoimenpiteet nopeuttavat paranemista, vähentävät sairauspoissaoloja ja kipulääkkeiden käyttöä sekä niistä aiheutuvia sivuvaikutuksia sekä perusterveydenhuollon kuluja.

Osteopaatin antamasta hoidosta on hyötyä sekä pitkäaikaisissa että äkillisissä kipuoireiluissa. Esimerkiksi äkillisessä alaselkäkivussa osteopaattinen manipulaatio on todettu käyväksi hoidoksi. Osteopaatille on hyvä hakeutua parin päivän sisällä kivun alkamisesta. Jotta kroonisten vaivojen synty voitaisiin tehokkaasti ennaltaehkäistä, tulisi selkänikamien ja nivelten toiminnalliset häiriöt selvittää ja hoito aloittaa viimeistään 72 tunnin sisällä oireiden alkamisesta. (CSAG – Report, England 1997.)

Valitettavasti on yhä vallalla käsitys, että selkäkipua hoidetaan särkylääkkeillä tai erilaisten tulehduskipulääkkeiden yhdistelmillä. Nivelten toiminnalliset häiriö- ja kiputilat eivät kuitenkaan mene ohi itsestään tai hoitamalla vain oiretta, vaan potilas saattaa ilman asianmukaista hoitoa oireilla vielä vuosienkin päästä.

Osteopaatilta vaaditaan kliinisten tutkimustaitojen ja tiedollisten valmiuksien lisäksi intuitiivista kykyä hoitaa käsin ihmiskehoa sekä rationaalista päättelykykyä. Osteopaatin tärkeimmät työkalut ovat kädet, koska esimerkiksi yksittäisen selkänikaman spesifisen liikkuvuuden arvioimiseen ei ole olemassa mitään mittaria tai teknistä laitetta.

Juho Otranen, osteopaatti